Omfogning tegelfasad m.m.

Produkter för fräsning av spår i fogar, tegel och betong.