Fogslev vinklad för utfasade stötfogar. Eskimo. 25mm

Även bra till understrykning av större fog ex. vid utfasning

194 SEK