Lock till fogpistol

Förhindrar att bruket tunnas ut vid ex regn eller rinner över vid tiltning. Man kan även ha reservdelar i fogpistolen när den inte används. Locket försluter då.

83 SEK