PP-fiber (fiberarmering) 4,0kg

1kg PP / 1kbm betong. Tillsätts direkt i blandaren. Ökar styrkan och minskar risken för skador vid formrensning. Kemiskt inaktivt och har hög vidhäftning.

335 SEK